Podmínky použití

Používáním těchto webových stránek www.jan-jin.com (tyto stránky) vyjadřujete souhlas s našimi zásadami o ochraně osobních údajů a se zpracováním osobních údajů níže.

Obsah stránek

Tyto stránky jsou provozovány umělci Jindřiška a Jan Čambalovi v České republice, kteří jsou vlastníky veškerého obashu stránek a práv k němu. Materiály na těchto stránkách jsou chráněny autorskými právy a všechna práva k nim jsou vyhrazena. Pro vlastní potřebu si můžete materiály na těchto stránkách stáhnout nebo vytisknout, není však dovoleno tyto materiály modifikovat, kopírovat, používat je pro komerční účely bez výslovného souhlasu autorů k pevně danému účelu a jejich šíření bez zřejmého uvedení jména autorů a těchto stránek.

Odkazování na tyto stránky

V souladu s autorksými a souvisejícími právy můžete na tyto stránky odkazovat (z jiných webových stránek, tisku, apod.) způsobem, který nepoškodí nebo nezneužije jejich pověst a pověst autorů J. a J. Čambalových a jeich zájmů, a nepovede k misinterpretaci jejich obsahu nebo zaměření. Vámi vytvořené odkazy na tyto stránky musí pod vaší plnou kontrolou.

Záruky

Provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za přímé nebo nepřímé důsledky nedostupnosti nebo poruchy těchto stránek nebo jejich části. Není dovoleno tyto stránky zneužít nebo poškodit, pokoušet se k nim a k souvisejícím serverům získat neoprávněný přístup a útočit na ně skrze denial-of-service. Uživatelé těchto stránek ručí za správnost údajů, které zde zadávají.

Prohlášení o ochranně osobních údajů

Při používání našich stránek se anonymně zaznamenávají technické informace o vaší návštěvě (např. typ prohlížeče, rozlišení obrazovky, země apod.) Tyto zaznamenávané údaje nezahrnují osobní údaje a nejsou poskytovány třetím stranám. Při používání těchto stránek se neukládají žádné cookies.

Jméno a emailovou adresu, které nám uživatelé při přihlášení k odběru novinek poskytují, používáme jen za účelem kontaktování o novinkách na našich stránkách a tyto informace nejsou poskytovány třetím stranám. Možnost odhlásit se ze zasílání emailů je v podobě odkazu v každé námi zaslané zprávě. Můžete nás také přímo e-mailem na jinjan@cambal.cz o odhlášení zažádat, stejně jako o poskytnutí informací o datech o vás uložených, způsobu jejich uložení a o jejich případné vymazání.

Toto prohlášení o ochranně osobních údajů a podmínky použití výše mohou být kdykoliv změněny.