next

Polychromované dřevěné plastiky

Sochy Jana a Jindřišky Čambalových staví na precizní dřevořezbě dotvořené jemnou olejomalbou.

Témata jejich prací – andělé, stavy mysli, bytosti tance, tónů – souzní a inspirují se filosofickým vnímáním světa obou autorů.