next

Šrí Jantra

(tajemný obrazec z dávnověku...)

Jako hudební akord vyvolává duševní rozpoložení a odpovídající stav mysli, tak tento geometrický vzorec vyvolává a uspořádává energii v prostoru, následně působí na "bublinu vnímání", mentální procesy a duchovní sféru.

Barevné uspořádání a naladění barevných tónů harmonizuje čtyřživlové uspořádání těla, duše a ducha. Obrazec je kultivační. Podporuje vznikání a udržování Dobra, omezuje a zmenšuje působení Zla. Proto se mu smí říkat Posvátný obrazec .